Teamspeak regler

 SENESTE NYHEDER
Spred kærligheden
TEAMSPEAK REGLER
 • 1.0 – Ingen hurtig skift mellem kanalerne.
 • 1.1 – Ingen spam.
 • 1.2 – Racisme er på ingen måder tilladt.
 • 1.3 – Poke skal bruges på en ordentlig måde, og ikke misbehandles!
 • 1.4 – Du skal vise hensyn til alle spillere, også admins!
 • 1.5 – Det er IKKE tilladt at synge, kun til events, fx, Musik Karoeke!
 • 1.6 – Personlige informationer må ikke udgives på TeamSpeak
 • 1.7 – Disse Teamspeak plugins er ikke tilladt (Soundboards, Voice changer etc.)
 • 1.8 – PushToTalk, er noget du SKAL hvis andre spillere, klager over dårlig lyd.
 • 1.9 – Du skal hedde dit “dit-nick” på vores Teamspeak, hedder du andet skal du godkendes af staff medlem.
 • 2.0 – Det er ikke tilladt at sende stødende websites til folk, eller i rum.
TEAMSPEAK RULES
 • 1.0 – No fast switch between channels.
 • 1.1 – No spam.
 • 1.2 – Racism is in no way permitted.
 • 1.3 – Poke must be used correctly and not misunderstood!
 • 1.4 – You must pay attention to all players, including admins!
 • 1.5 – It is NOT allowed to sing, only for events, eg, Music Karoeke!
 • 1.6 – Personal information may not be published on TeamSpeak
 • 1.7 – These Teamspeak plugins are not allowed (Soundboards, Voice Changer etc.)
 • 1.8 – PushToTalk, something you should IF other players complain about bad sound.
 • 1.9 – You must be called your “nickname” on our Teamspeak, otherwise you must be approved by a member of staff.
 • 2.0 – It is not allowed to send offensive websites to people, or in space.